.

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(1)
พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(2)
พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(3)

พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(4)
พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(5)
พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(6)