ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO )
พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3