ภารกิจผู้บังคับบัญชารอง ผบช.ภ.3 ร่วมประชุม ศปนม.ตร. ครั่งที่ 9/2561 วันนี้(21 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3/หน.ชป.ภ.3 ร่วมประชุมติดตามผลการป... [อ่านต่อ]

 • พิธีประดิษฐาน "พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ"พระพุทธรูปประจำหน่าย ตำรวจภูธรภาค 3 ณ หน้าที่ทำการตำรวจภูธรภาค 3 วันนี้ ( 21 ก.ย. 61 ) เวลา 09.00 น. พล... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รอบที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 วันนี้ ( 20 ก.ย.61 ) เว... [อ่านต่อ]

 • คณะผู้บังคับบัญชา และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 มอบเงินช่วยเหลือบุตร ของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 3 วันนี้ ( 20 ก.ย.61 ) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ก... [อ่านต่อ]

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จว.นครราชสีมา วันนี้(20ก.ย.61) เวลา 12.00 น.พล.ต.ท.ดำรงศ... [อ่านต่อ]

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ... [อ่านต่อ]

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมปลูกป่าและเยี่ยมชมฝายมีชีวิต จังหวัดชัยภูมิ วันน... [อ่านต่อ]

 • การประชุมการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ กับ ภ.จว.๘ จังหวัด วันนี้ (๑๘ ก.ย.๖๑) เวลา... [อ่านต่อ]

 • ภ.3 ร่วมประชุม ชี้แจงเพิ่มหน่วยฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ร่วม ตร. วันนี้ (18 ก.ย.61) เวลา 10.00 น... [อ่านต่อ]

 • การประชุมบริหารประจำเดือน กันยายน 2561 พร้อมการมอบเกียรติบัตรฝ่ายอำนวยการดีเด่น และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจผู้... [อ่านต่อ]

 • รอง ผบช.ภ.3 ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ สถานีตำรวจในพื้นที่ ภ.3 จว.ชัยภูมิ วันนี้(18... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินยุทธการ "ขุดรากถอนโคนขบวนการแก็งค์เงินกู้นอกระบบ" ตรวจยึดทรัพย์สิน และโฉนดที่ดิน ส่งมอบคืนให้แก่ปร... [อ่านต่อ]

 • ภ.3 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ร่วมกับ ตร. วันนี้ ( 17 ก.ย.61) เวลา 13.30 น... [อ่านต่อ]ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 2. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ
 4. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 5. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.3
 7. คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 8. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2561
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 4. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 7. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 8. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 9. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.อื่นๆ


 1. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 3. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 4. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 9. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. • ++ข่าวประชาสัมพันธ์++ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงภารกิจของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในพื้นที่ จว.ชายแดนใต้ ว่า วันนี้ (12 ก... [อ่านต่อ]

 • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีที่นำข้อมูลพร้อมคลิปวิดีโอเผยแพ... [อ่านต่อ]

 • ขณะนี้ทาง สน.พญาไท นั้นได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินคดี กับทั้งได้รายงานเรื่องให้ กองบ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปบนโลกออนไลน์ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วาจาไม่สุภาพ โดยมีใจความว่า "เดี๋ยวตบบ้องหูเลย อย่ามาทะลึ่... [อ่านต่อ]

 • ****อัพเดตความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีคลิปข้างต้นนะครับ ทาง สภ.บางบัวทอง ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทราบชื่อผู้กระทำความผิ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปและข้อความบนโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความว่า #เหตุแบบนี้.แจ้งความ ตร.บอกความผิดไม่ซึ่งหน้า คือไรค่ะ.... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่เพจ "เจ้าพ่อ คลิปเด็ด ข่าวดัง" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า #นี่หรือผู้รักษาความความปลอดภัย ❓ #ดักกันแบ... [อ่านต่อ]

 • ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ขอชี้แจงกรณีการแชร์ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วหนี จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถ... [อ่านต่อ]

 • ตามที่มีคลิปวิดิโอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.หลักสอง จับกุมคนขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ เป็นที่วิพากษ์วิจา... [อ่านต่อ]

 • ชายตามก่อกวนสาว "ไม่ใช่ลูกตำรวจ" กรณีมีพนักงานร้านสะดวกซื้อโดน ชายอายุ ประมาณ​ 40 ปี ก่อความเดือดร้อน​รำคา​ญ​ ขว้างปาข... [อ่านต่อ]

 • จากการประสานไปยัง สภ.บางกล่ำ จว.สงขลา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ทาง สภ.บางกล่ำ ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าทาง สภ. ไม่ได้นิ่งนอนใ... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด

วีดิทัศน์ สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 3


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธรภาค ๑ ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที... [อ่านต่อ]

วันนี้ 22 ก.ย.2561 เวลา 06.15 น. ได้รับแจ้งจาก ประชาชน ว่ามี เกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ดอยคา กม.52-53 ขาเข้าแม่สอด เจ้าหน... [อ่านต่อ]

ผบ.ตร.ชื่นชม รองสารวัตร ตำรวจเมืองชล ช่วยเจรจาเด็กไม่คิดสั้นโดดสะพาน วันที่ 21 ก.ย.61 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จ... [อ่านต่อ]

ตำรวจไทย ใส่ใจประชาชน [อ่านต่อ]

" ตำรวจอยู่ไหน ประชาชนอุ่นใจ..." ตำรวจสื่อสาร ช่วยแมวติดห้องเครื่องยนต์ 21 กย.61 ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ สุทธิอาคาร ระหว่างอ... [อ่านต่อ]

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง.ผบช.ทท.พร้อมจนท.ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ191 และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามาชญากรรมทางเทคโนโลยี... [อ่านต่อ]

ภาพแห่งความประทับใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี กล่อมเด็กหญิง อายุ 14 ปี คิดน้อยใจ พ่อ-แม่ ทะเลาะกันบ่อยจนคิดจะโดดสะพ... [อ่านต่อ]

ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กที่ขาดแคลน [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราช... [อ่านต่อ]

เมื่อวันที่ 20ก.ย. ที่ลานอเนกประสงศ์ ศาลาว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐ... [อ่านต่อ]

“มาตรการคืนโฉนดที่ดินและคืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ 3” [อ่านต่อ]

19ก.ย.61 เจ้าหน้าที่ตำรวจขอหมายค้นศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ปิดล้อมตรวจค้นนายทุนเงินกู้นอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจุดสำคัญ คื... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อเชิด... [อ่านต่อ]