ภารกิจผู้บังคับบัญชาเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สามารถแวะพักรถ หรือพักผ่อน ได้ที่ สภ.วังนำเขียว อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา [อ่านต่อ]

 • รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน วันนี้ (19 ต.ค.61) เวลา 13:00 น.... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสายงานสืบสวนสอบสวน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.พีระ... [อ่านต่อ]

 • การประชุมมอบนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม วันนี้ (19 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (19 ต.ค.61) เวลา 07.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท... [อ่านต่อ]

 • ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 3 ประชุมติดตาม กำชับการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ วันนี้ (19 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. พ... [อ่านต่อ]

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคค... [อ่านต่อ]

 • การประชุมพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพงานสอบสวนของสถานีตำรวจและหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนคดีอาญา . วันนี้ (18 ต.ค.61) เว... [อ่านต่อ]

 • ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 3 (ศอ.ปส.ภ.3) ประชุมกับหน่วยในสังกัดเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ วั... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (18 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอ... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (18 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การนำระบบ QR Code มาใช้... [อ่านต่อ]

 • รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันตำรวจ ณ สำนักงานต... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 จัดงานพิธีเนื่องใน “วันตำรวจ ประจำปี 2561” . วันนี้ (17 ต.ค.61) พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษาราชก... [อ่านต่อ]ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร รุ่นที่ 40
 2. ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.3
 3. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 4. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 5. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ
 6. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 7. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
 8. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.3
 9. คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 10. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 4. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 7. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 8. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 9. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.อื่นๆ


 1. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 3. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 4. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 9. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)

ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. • คำชี้แจงจาก ผกก.สน.คันนายาว ถึงกรณี "สาวโวย ถูกตำรวจผลักล้ม" ชมคลิปข่าวจาก ข่าวช่องวัน https://www.facebook.com/onenews31/videos/1786231434759863/ [อ่านต่อ]

 • ฝ่ายโซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจทำดี ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ที่เกลี้ยกล่อมเด็กหญิงที่จะคิดสั้นกระโดดสะพานฆ... [อ่านต่อ]

 • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีท... [อ่านต่อ]

 • ขณะนี้ทาง สน.พญาไท นั้นได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินคดี... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ก โฉมงาม กับอสูร ได้โพสข้อความพร้อมรูปภาพ กรณีอ้างว่าเพื่อนของตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย จนเป... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปบนโลกออนไลน์ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วาจาไม่สุภาพ โดยมีใจความว่า "เดี๋ยวตบบ้องหูเลย อย่ามาทะลึ่... [อ่านต่อ]

 • ****อัพเดตความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีคลิปข้างต้นนะครับ ทาง สภ.บางบัวทอง ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทราบชื่อผู้กระทำความผิ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปและข้อความบนโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความว่า #เหตุแบบนี้.แจ้งความ ตร.บอกความผิดไม่ซึ่งหน้า คือไรค่ะ.... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่เพจ "เจ้าพ่อ คลิปเด็ด ข่าวดัง" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า #นี่หรือผู้รักษาความความปลอดภัย ❓ #ดักกันแบ... [อ่านต่อ]

 • ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ขอชี้แจงกรณีการแชร์ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วหนี จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถ... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด

วีดิทัศน์ สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 3


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 [อ่านต่อ]

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รรท.รอง ผบช.น.และ พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผ... [อ่านต่อ]

ประมวลภาพ วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี2561 (17ตุลาคม) [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.เตเาหน้าที่ตำรวจ กก.3บก.ปทส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจภ.3 ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้า... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.เตเาหน้าที่ตำรวจ กก.3บก.ปทส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจภ.3 ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้า... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.เตเาหน้าที่ตำรวจ กก.3บก.ปทส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจภ.3 ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้า... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.เตเาหน้าที่ตำรวจ กก.3บก.ปทส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจภ.3 ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้า... [อ่านต่อ]

ผบก.น.8 ตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถว ซอยวุฒากาศ 1 10:00 พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 ตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถ... [อ่านต่อ]

พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลอ... [อ่านต่อ]

แถลงข่าว ระดมกวาดล้างบุคคลต่างสัญชาติที่หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต และที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกฎหมายกำหนด #poli... [อ่านต่อ]

คลิป นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและพลดีที่ผ่านทางมา เข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บนสะพานคู่ขนานลอยฟ้า โดยช่วยกันทุบ... [อ่านต่อ]

นาทีชีวิต!! สองตำรวจกล้า ทุบกระจกช่วยเหลือรถเพลิงไหม้บนทางด่วน ภาพนาทีชีวิต ขณะที่ ตำวจทางหลวง 2 นาย ที่กำลังจะไปเข้า... [อ่านต่อ]

17 ตุลาคม "เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" #policetv #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [อ่านต่อ]