หน่วยงานในสังกัด

 • ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
  เว็บไซต์ :: http://www.sskpolice.com


 • กองบังคับการอำนวยการ
  เว็บไซต์ :: http://www.ppr3.go.th
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.3
  เว็บไซต์ :: ****

 • กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.3
  เว็บไซต์ :: ****