สถานที่ติดต่อตำรวจภูธรภาค 3 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์: 044-255277, โทรสาร : 044-254234