ติดต่อเราตำรวจภูธรภาค 3

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์: 044-255277, โทรสาร : 044-254234