พื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 3

รับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย 8 จังหวัด, 144 อำเภอ, 1,263 ตำบล และ 16,022 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม 90,616 ตร.กม.

มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา 4 จังหวัด ได้แก่ จว.บุรีรัมย์, จว.สุรินทร์, จว.ศรีสะเกษ และ จว.อุบลราชธานี เป็นระยะทาง 636 กม.

ติดต่อกับ สปป.ลาว 2 จังหวัด ได้แก่ จว.อำนาจเจริญ, จว.อุบลราชธานี

การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แบ่งออกเป็น 236 สภ.


จังหวัดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3จังหวัดชัยภูมิ

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 16 อำเภอ , 126 ตำบล , 1617 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 29 สถานี
 • มีพื้นที่ 12,778 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://www.chaiyaphumpolice.com

จังหวัดนครราชสีมา

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ , 289 ตำบล , 3,743 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 51 สถานี
 • มีพื้นที่ 20,493 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: https://koratpolice.wordpress.com

จังหวัดบุรีรัมย์

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ , 189 ตำบล , 2,212 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี
 • มีพื้นที่ 10,323 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://www.buriram.police.go.th

จังหวัดยโสธร

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ , 78 ตำบล , 835 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 11 สถานี
 • มีพื้นที่ 4,161 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: https://yasothon-police.com

จังหวัดศรีสะเกษ

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 22 อำเภอ , 206 ตำบล , 2,557 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 32 สถานี
 • มีพื้นที่ 8,839 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://www.sskpolice.com

จังหวัดสุรินทร์

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 อำเภอ , 158 ตำบล , 2,011 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 33 สถานี
 • มีพื้นที่ 8,124 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://surin.police.go.th

จังหวัดอำนาจเจริญ

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ , 56 ตำบล , 653 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 10 สถานี
 • มีพื้นที่ 3,161 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://www.amnatcharoenpolice.com

จังหวัดอุบลราชธานี

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 25 อำเภอ , 219 ตำบล , 2,469 หมู่บ้าน
 • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 36 สถานี
 • มีพื้นที่ 15,774 ตร.กม.
 • เว็บไซต์ :: http://www.policeubon.go.th