.

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(1)
พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(2)
พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(3)

พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(4)
พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(5)
พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(6)