NEWS-ข่าว
การลงพื้นที่โดยการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ ด้วยความชำนาญของ "กองร้อยกู้ชีพ ตำรวจพลร่ม" ในกิจการกู้ภัยอย่างที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆ ในเหตุการณ์ถ้ำหลวงที่ผ่านมา การโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยความชำนาญของตำรวจพลร่ม ไปยังที่หมายซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำการปรับพื้นที่ให้กลายเป็น "ลานจอดเฮลิปเตอร์" นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเหล่า "กองร้อยกู้ชีพ ตำรวจพลร่ม" ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนักบิน "กองบินตำรวจ" โดยที่ผ่านมานั้นใช้ในภารกิจการอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และในยามสงครามก็สามารถสนับสนุนภารกิจการรบหน่วยรบขนาดเล็กเหมือนทหาร รวมไปถึงการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ทั้งในป่า ในน้ำ ใต้น้ำ ด้วยความชำนาญตามแบบฉบับของ ตำรวจตระเวณชายแดน "หน้าที่ของเราเริ่มต้นบนเวหา สุดทางของเราคือถิ่นทุรกันดาร" #ตำรวจพลร่ม #กองร้อยกู้ชีพ #ค่ายนเรศวร #ตำรวจตระเวณชายแดน #ถ้ำหลวง #กองบินตำรวจที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1796623437086962/