ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 ได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 7/2565 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม และมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., ผบช. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผบก.กค.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ในส่วนของ ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3, ผบก.สส.ภ.3, ผบก.ศฝร.ภ.3 และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 เฝ้าฟังการประชุมฯ ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/470313085133323