ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ประชุมเตรียมความพร้อมและเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย . วันนี้ (14 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.3, พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ ผบก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.เดชพล เปรมศิริ รอง ผบก.สส.ภ.3, ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 (ที่รับผิดชอบ) และ หน.สภ. ในสังกัด ภ.3 เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1894908454019075/