ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สร้างความมั่นใจ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สภ.โพธิ์กลาง โคราช ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19... #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1894645960711991/