ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา... #ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1893851030791484/