ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ช่องโอบก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1893848854125035/