NEWS-ข่าว
วันนี้ (11 ก.ย.2561 ) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3, พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3 , พล.ต.ตไพโรจน์ มังคลา ผบก.ศฝร.ภ.3, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับ บก.ในสังกัด ภ.3 เพื่อติดตามความคืบหน้างานป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปฉช.ภ.3) และติดตามเกี่ยวกับการลงประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ร่วมกับ ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1085730464936882/