ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นประธานพิธีปิดโครงการ "ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 9 และ 10 . วันนี้(12 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมฟังบรรยายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ จากวิทยากร เบส อรพิม รักษาผล . จากนั้น เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในปิดโครงการ “ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 9 และ 10 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ จากหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด และ 3 กองบังคับการฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 200 นาย . ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรม ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นพระวิทยากร โดยได้อบรมระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.61 ณ โรงแรมสบาย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา . ในการนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้กล่าวให้โอวาทปิดโครงการฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรม และเป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวนกว่า 120,000 บาท จากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เพื่อใช้เป็นทุนในการฝึกอบรมตามโครงการในรุ่นถัดไป ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 จะได้จัดทำโครงการดังกล่าวในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ ที่จะมีครอบครัวของข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมด้วย

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1025361694307093/