NEWS-ข่าว
จากกรณีที่มีการส่งต่อรูปภาพที่มีข้อความกล่าวอ้างในทำนองว่า จะมีการเลื่อนคำสั่งแต่งตั้งตำรวจออกไปหลังเลือกตั้ง โดยมีการส่งต่อในกลุ่มไลน์และช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดีย นั้น ทางศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมที่ผู้ไม่หวังดีจัดทำขึ้น ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนงดส่งข้อความดังกล่าวต่อ และให้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1393147ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2390838267872141/