NEWS-ข่าว
ตำรวจขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานสังคม เชื่อทุกฝ่ายตระหนักในความสำคัญ . ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ได้สั่งการให้กองบัญชาการในสังกัดทุกพื้นที่ ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและสังคมอย่างแท้จริงที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2389178191371482/