NEWS-ข่าว
🚫🚫🚫ภาพเก่า อย่าเเชร์!!! 🚫🚫🚫 ภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์พายุฤดูร้อน จ.สกลนคร เมื่อ พ.ศ.2559 อย่าแชร์ อย่าสร้างข้อมูลเท็จ ในประการอันปั่นป่วนต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ ขณะนี้นะครับ มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14(2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทาง ศูนย์ปฏิบัติบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังข้อมูลของผู้ไม่หวังดีสร้างกระแสให้เกิดความหวาดกลัว และจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ หากพี่น้องผู้ประสบภัย ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทร. 191 หรือ 1599 🚨ตำรวจพร้อมรับใช้ประชาชนครับ 🚨ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2353133301642638/