NEWS-ข่าว
🚫🚫🚫เตือนประชาชน โปรดอย่าส่งต่อข้อมูลข่าวลวง ภาพเก่า จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในสถานการณ์รับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก" กันนะครับ🚫🚫🚫 เพราะหากฝ่าฝืน ท่านอาจมีความผิดฐาน นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามมาตรา 14 (2) ของ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากพี่น้องผู้ประสบภัย ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทร. 191 หรือ 1599 🚨ตำรวจพร้อมรับใช้ประชาชนครับ 🚨ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2352501195039182/