ภารกิจผู้บังคับบัญชาพิธีปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ DARE รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำรวจภูธรภาค3 . วันนี้(14ธ.ค.61) เวลา12.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศัก... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค3 “ฮักห่วงไยคนอีสาน” เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเดินทางปลอดภัย ทั้งไปและกลับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 1.ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่พี่น้องประช... [อ่านต่อ]

 • # เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง # ด้วยความห่วงใยจากใจ ตำรวจภูธรภาค 3 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดเทศกาลปีใหม่ 2562 [อ่านต่อ]

 • : ปฏิทินสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 : [อ่านต่อ]

 • "การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก 10 กลุ่มอาชีพ มีที่มาที่ไปอย่างไร ร่วมติดตามกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนการพิจารณา... [อ่านต่อ]

 • ใกล้เลือกตั้งแล้ว พวกเรามารู้ทันการเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ระวังต้องโทษ รู้ไว้‼ จะได้ไม่ทำผิด [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (13 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น.พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอ... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ ( 13 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.ภ.3 ได้นำข้าราชการตำรวจของ ภ.3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบสปอตวิทยุ สื่อมวลชนที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ได้... [อ่านต่อ]

 • แจ้งเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ผ่านการอบรมตามวันที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมจากกองสารนิเทศสำนักงานต... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (12 ธ.ค.61) เวลา 13.15 น.พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (๑๒ ธ.ค.๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (๑๒ ธ.ค.๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.ภ.๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รอง ผบก.ภ.จว.นครราชส... [อ่านต่อ]


กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.3
 2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบ ข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
 4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (15 พ.ย.61)
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 40
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว.-ผกก (29-ต.ค.61)
 7. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร รุ่นที่ 40
 9. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 10. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ สภ.สวาย
 2. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 8. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 9. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 10. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ


เอกสารประกอบ การฝึกอบรม / การประชุม


 1. ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาบทบาทของข้าราชการตำรวจในการเลือก ส.ว. (7 – 8 ธ.ค.61 ณ เมืองทองธานี )
 2. ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 3
 3. ไฟล์ประกอบการประชุมบริหารประจำเดือน กย. 2561
 4. เอกสารประกอบการฝึกอบรมประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ ภ.3 วันที่ 8,9 ส.ค.61
 5. เอกสารบรรยายโครงการอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรหัวหน้าสายงานอำนวยการ
 6. ข้อมูลประกอบการประชุมบริหารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561
 7. ข้อมูลประกอบการประชุมบริหารประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 8. ข้อมูลประกอบการประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 2 พ.ค. 2561
 9. ข้อมูลประกอบการประชุมบริหารประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

อื่นๆ


 1. แบบประเมินผลการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
 2. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 3. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 4. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 5. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 8. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 10. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

ผลงานทางวิชาการ


 1. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
 3. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
 4. การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 5. โครงการวิจัยพัฒนาพนักงานสอบสวน
 6. ผลของการนั่งสมาธิระยะสั้นก่อนเข้าชั้นเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจในศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 3
ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1955446 [อ่านต่อ]

 • ชี้แจงข่าวปลอม!!! ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ตรวจพบการแชร์ข่าวปลอมจากเว็บ GMMWORK ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกนำภาพมาอ้างใ... [อ่านต่อ]

 • พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผย ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 พายุดีเปรสชัน “โทราจี” ได้ปกคลุมในพื้นที่ทางภา... [อ่านต่อ]

 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี สนองนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล และนโยบาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและคนต่า... [อ่านต่อ]

 • พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์คลิปวีดีโอกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่น พร้อม... [อ่านต่อ]

 • [ประชาสัมพันธ์] เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17ตุลาคม 2561 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมที่พ... [อ่านต่อ]

 • คำชี้แจงจาก ผกก.สน.คันนายาว ถึงกรณี "สาวโวย ถูกตำรวจผลักล้ม" ชมคลิปข่าวจาก ข่าวช่องวัน https://www.facebook.com/onenew... [อ่านต่อ]

 • ฝ่ายโซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจทำดี ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ที่เกลี้ยกล่อมเด... [อ่านต่อ]

 • ++ข่าวประชาสัมพันธ์++ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงภารกิจของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในพื้นที่... [อ่านต่อ]

 • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีท... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด

วีดิทัศน์ สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 3

เรื่องดีดีTNN : สภ. วังน้ำเขียวเปิดโรงพัก ให้ นนท. เข้าพักฟรี


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนาวนี้ เที่ยวไหนก็อุ่นใจ มีตำรวจอยู่ใกล้ๆ 😁😁😁😁 [อ่านต่อ]

ภารกิจของท่าน คือหน้าตาตำรวจไทยเรา สู้ต่อไปครับ ท่านผู้การสืบ ตม. [อ่านต่อ]

ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆมอบสิ่งของ-เครื่องสีข้าวและกล้องวงจรปิด บริจาคให้โรงเรียน ตชด.ตามถิ่นทุระกันดาร วันนี้ (๑๔ ธ.ค.... [อ่านต่อ]

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในบรรยากาศย้อนยุค ติดตามบรรยากาศ... [อ่านต่อ]

เรียนสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พรุ่งนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.พร้อม ผู้แทนจากสำ... [อ่านต่อ]

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. (O) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพทรูย์ กุลัตถ์น... [อ่านต่อ]

ตำรวจ191 พานักเรียนทัศนะศึกษา ณ.กองกำกับการ สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 191 ถนนวิภาวดีรังสิต 🚨191 คือที่พึ่งของประชาชน🚨 🚓... [อ่านต่อ]

สัมภาษณ์ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ดูแลงานการจราจร "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" #การจราจริุ่นไอรัก #อุ่นไอ... [อ่านต่อ]

ตร.บางขุนเทียนคุมตัวผู้ต้องหายิงคุ่อริ เข้ามอบตัวหลังถูก ตร.ตามกดดัน เมื่อคืนทีผ่านมา13ธ.ค.61 พ.ต.ท ณรงค์ฤทธิ์ ทองแพ ร... [อ่านต่อ]

รับนายร้อยตำรวจ ตม. [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.พร้อมคณะติดตามการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอหนองบัว ที่ต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในอำเ... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.พร้อมคณะติดตามการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอหนองบัว ที่ต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในอำเ... [อ่านต่อ]

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.แถลงจับกุมเครือข่ายหลอกลวงให้ทำศัลยกรรมโดยอ้างว่าดำเนินกิจการโดยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการแ... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง.ผบ.ตร.พร้อมคณะติดตามการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอหนองบัว ที่ต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในอำเ... [อ่านต่อ]