ภารกิจผู้บังคับบัญชาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วันนี้ (18 ก.ย.61) เวลา... [อ่านต่อ]

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมปลูกป่าและเยี่ยมชมฝายมีชีวิต จังหวัดชัยภูมิ วันนี้(18ก.ย.61) เวลา 10.30 น. พล.... [อ่านต่อ]

 • การประชุมการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ กับ ภ.จว.๘ จังหวัด วันนี้ (๑๘ ก.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีว... [อ่านต่อ]

 • ภ.3 ร่วมประชุม ชี้แจงเพิ่มหน่วยฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ร่วม ตร. วันนี้ (18 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภั... [อ่านต่อ]

 • รอง ผบช.ภ.3 ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ สถานีตำรวจในพื้นที่ ภ.3 จว.ชัยภูมิ วันนี้(18... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินยุทธการ "ขุดรากถอนโคนขบวนการแก็งค์เงินกู้นอกระบบ" ตรวจยึดทรัพย์สิน และโฉนดที่ดิน ส่งมอบคืนให้แก่ปร... [อ่านต่อ]

 • ภ.3 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ร่วมกับ ตร. วันนี้ ( 17 ก.ย.61) เวลา 13.30 น... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 เตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก กลุ่มนายทุนเงินกู้น... [อ่านต่อ]

 • การประชุมติดตามความคืบหน้างานป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน วันนี้ (17 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของ ภ.3 ประจำปี 2561 พิธีมอบโล่รางวัล... [อ่านต่อ]

 • พิธีแสดงมุฑิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของตำรวจภูธรภาค 3 วันนี้ (14 ก.ย.61) เวลา 18.00... [อ่านต่อ]

 • ภ.3 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) ตร. วันนี้(14 ก.ย. 2561) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมประชุมบริหาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 โดย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมต... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 สรุปผลโครงการ อบถ. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) 8 จังหวัดอีสานใต้ มีผลการลดอุบัติเหตุ เจ็บ-ตาย ได... [อ่านต่อ]ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 2. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ
 4. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 5. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.3
 7. คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 8. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2561
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 4. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 7. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 8. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 9. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.อื่นๆ


 1. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 3. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 4. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 9. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีที่นำข้อมูลพร้อมคลิปวิดีโอเผยแพ... [อ่านต่อ]

 • ขณะนี้ทาง สน.พญาไท นั้นได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินคดี กับทั้งได้รายงานเรื่องให้ กองบ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ก โฉมงาม กับอสูร ได้โพสข้อความพร้อมรูปภาพ กรณีอ้างว่าเพื่อนของตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย จนเป็นแผลฉกรรจ์ แชร์และส่งต่อกันไป... [อ่านต่อ]

 • ****อัพเดตความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีคลิปข้างต้นนะครับ ทาง สภ.บางบัวทอง ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทราบชื่อผู้กระทำความผิ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปและข้อความบนโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความว่า #เหตุแบบนี้.แจ้งความ ตร.บอกความผิดไม่ซึ่งหน้า คือไรค่ะ.... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่เพจ "เจ้าพ่อ คลิปเด็ด ข่าวดัง" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า #นี่หรือผู้รักษาความความปลอดภัย ❓ #ดักกันแบ... [อ่านต่อ]

 • ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ขอชี้แจงกรณีการแชร์ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วหนี จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถ... [อ่านต่อ]

 • ตามที่มีคลิปวิดิโอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.หลักสอง จับกุมคนขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ เป็นที่วิพากษ์วิจา... [อ่านต่อ]

 • ชายตามก่อกวนสาว "ไม่ใช่ลูกตำรวจ" กรณีมีพนักงานร้านสะดวกซื้อโดน ชายอายุ ประมาณ​ 40 ปี ก่อความเดือดร้อน​รำคา​ญ​ ขว้างปาข... [อ่านต่อ]

 • จากการประสานไปยัง สภ.บางกล่ำ จว.สงขลา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ทาง สภ.บางกล่ำ ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าทาง สภ. ไม่ได้นิ่งนอนใ... [อ่านต่อ]

 • ขอให้การปฏิบัติภารกิจในการนำน้องๆออกจากถ้ำ ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และน้องๆนะครับ แอดมิน ศูนย์โซเชีย... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องตำรวจยิงหนุ่มถือมีดบุกโรงพัก วันนี้(18 ก.ย.61) เวลา 09.00 น. ผมพร้อมเพื่อนข้าราชการตำรวจ เดินทางมาฟังคำพิพาก... [อ่านต่อ]

ตำรวจปากเกร็ด ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รับแจ้งผ่านทางแอพพลิเคชั่น POLICE I LERT U เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ก.ย. 61 ที่ สภ... [อ่านต่อ]

ถ่ายทอดสด การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 (The 3th APTA) สมาคมสถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชีย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพร... [อ่านต่อ]

ถ่ายทอดสด การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 (The 3th APTA) สมาคมสถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชีย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพร... [อ่านต่อ]

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 (The 3th APTA) สมาคมสถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชีย ณ โรงเรียนนายร้อย... [อ่านต่อ]

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 (The 3th APTA) สมาคมสถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชีย ณ โรงเรียนนายร้อย... [อ่านต่อ]

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำนางวันใหม่ ชูพันธ์ มารดาของนายณัฐพงศ์ อินแก้ว ที่ถูกยิงเส... [อ่านต่อ]

สว.หนุ่ม เดอะปิ๊ง สว.จร. สระแก้ว นำทีมจราจรเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับเยาชน ตำรวจจราจร สภ.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครง... [อ่านต่อ]

แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดจำนวน3รายพร้อมของกลางยาบ้า400,000เม็ด พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ หักพาล รอง.ผบช.ทท พล.ต.ต.ภ... [อ่านต่อ]

ดับเพลิง ตชด. ฝึกกำลังพลเพิ่มศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ วันนี้ (15 ก.ย.2018) พล.ต.วันชาติ คำเ... [อ่านต่อ]

วันนี้(14 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.เฉลิมเกรียติ ศรีวรขาน รอง.ผบ.ตร.กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยัดยาพ่อค้าส้มตำเรียก5หมื่นปล่อยตัว กรณี ดัเแปลงรถพยาบาลขนยาเ... [อ่านต่อ]