NEWS-ข่าว
พล.ต.อ.ดร.วิระชัย. ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.(กม) เรียกประชุม พนักงานสอบสวน ในคดี เมจิกสกิน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/604592196642489/