NEWS-ข่าว
พล.ต.ท.อัตชัย ดวงอัมพร ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง.ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จัดพิธีทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น1,768,548รายกายที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/344668732995812/