ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับบัญชาระดับตร พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/2268343476736206/