NEWS-ข่าว
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ช่องทางด่วนขาเข้า) ช่วง แยกบางเขน - ห้าแยกลาดพร้าว ระหว่าง กม.11+200 – กม.12+000 วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินแผนงานปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 1) ทล.31 เชื่อมโยงถนนพหลโยธิน ทล.1 จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว (ตั้งแต่ กม.15+200) โดยใช้ทางคู่ขนานแทน ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ _______________________________ หากมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2068131393269497/