NEWS-ข่าว




วันนี้ ( 18 ม.ค.62 ) เวลา 06.00 น. พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรีพร้อม หัวหน้าสถานี ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรีเข้างานรัฐพิธีบวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี



ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2068056946610275/