NEWS-ข่าว
แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มแพทย์ฉุกเฉิน กรมการแพทย์ ได้กล่าวถึงผู้มาร่วมปั่นจักรยาน งานไบค์อุ่นไอรัก ในวันอาทิตย์ที่9 ธันวาคม นี้ ###ประกาศแนะนำข้อสำคัญของการมาร่วมปั่นจักรยาน งานไบค์อุ่นไอรัก คลายความหนาว ### !!!! เตรียมความพร้อมของร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ น้ำดื่ม อุปกรณ์กันความร้อน อาทิ หมวก ร่ม ผ้าขนหนู และประชาชนที่มีโรคประจำตัวและเด็กให้พกเอกสารหรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยเหลือได้ทันที !!!!! อย่างไรก็ตามทางกรมการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเส้นทาง พญ.นฤมล กล่าว. #พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ #กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข #ไบค์อุ่นไอรักที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2006872579395379/