ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ตำรวจรุ่นใหม่ หัวใจบริการ https://youtu.be/cnYspC9mRUA

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2002356776513626/