NEWS-ข่าว
ภาพการซ้อมพิธีเปิดห้าง ไอคอนสยาม ริมน้ำเจ้าพระยา ที่จะมีพิธีเปิดขึ้นในวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมรับมือการจราจร เส้นทางโดยรอบที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1969472606468710/