ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1969445913138046/