NEWS-ข่าว
รถเสีย ให้นึกถึง... ตำรวจช่าง ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ บก.จร. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ซึ่งรับผิดชอบในการบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด และช่วยเหลือประชาชนในกรณีพิเศษ เช่น รถเสีย อุบัติเหตุ ฯลฯ เฉพาะเขตพื้นที่ "กรุงเทพมหานครและปริมณฑล" #ตำรวจช่าง #ตำรวจทำคลอด #ตำรวจของพระราชา #บกจรที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1967218116694159/