NEWS-ข่าว
#เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจตำรวจจราจรไทยหัวใจบริการ👩😊❤️ 08.20น.👮‍♀️งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) อำนวยการจราจร กลางซอยอโศก -หน้าจักษุรัตนิน จร.2135 อำนวยการจราจรเรียบร้อย -ทางข้ามมศว.จร.2310 อำนวยการจราจรเรียบร้อย การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี ปริมาณรถมากเท่านั้น #1197สายด่วนจราจร #สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ #มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน #ตำรวจจราจรกลางที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1926539814095323/