NEWS-ข่าว
#พิธีรับส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2561 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่ง ผบช.รร.นรต. ระหว่าง พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. กับ พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต รรท.ผบช.รร.นรต. ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีพิธีดังนี้ 07.50 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรร.นรต. 09.00 น. พิธีสวนสนามรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.รร.นรต. 10.30 น. พิธีลงนามสมุดรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.รร.นรต. #policetv #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1925442784205026/