NEWS-ข่าว
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์นำเด็๋กนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตรร่วมกับ พระมหาวรวุฒิ พร้อมครูตำรวจ D.A.R.E. ร่วมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด ตชส.สน.จักรวรรดิ วันพุธที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.00-12.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนโดย พ.ต.ท.พงศ์ดนัย วิมุกติบุตร รอง ผกก.ป.สน.ฯ มอบหมายให้งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดำเนินโครงการ ค่ายพุทธบุตรร่วมกับ พระมหาวรวุฒิ วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอาจารย์และวิทยากร ณ.โรงเรียมเผดิมศึกษา โดยทั้งนี้ คุณปรีดา ปรัตถจริยา ประธาน กต.ตร.สน.ฯ,คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ กต.ตร. ได้ประสานกิจกรรม กต.ตร.ไร้พรมแดน และ ครูตำรวจ d.a.r.e. ไร้พรมแดน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา สน.จักรวรรดิ อบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด และสร้างเสริมจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.โรงเรียมเผดิมศึกษาครับ ทำดีด้วยหัวใจ ดวงเดียวกัน.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1752944564788183/