ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


จับกุมลักจักรยานยนต์ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ใช้ความระมัดระวังในการเฝ้าระวังป้องกันภัย

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1750486691700637/