ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


สายตรวจจักรยาน สภ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุ https://www.facebook.com/588245207906028/posts/1925288617535007/

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1750329041716402/