NEWS-ข่าว
ยิ่งให้...ยิ่งได้รับ 1 ตัวอักษร A B O ที่หายไป ลมหายใจของผู้ป่วย 🙏❤️🌸🌼 พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ " Missingtype - ABO ที่หายไป เท่ากับลมหายใจของผู้ป่วย " โดยการบริจาคโลหิตได้ ณ ธนาคารเลือด อาคาร มภร. ชั้น 7 รพ.ตำรวจ ทได้ในวันและเวลาราชการ และในวันที่14 มิถุนายน 2561 วันผู้บริจาคโลหิตโลก ผู้บริจาคจะได้รับของที่ระลึก(มีจำนวนจำกัด) #โรงพยาบาลตำรวจที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1749510851798221/