ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ขวัญและกำลังใจ และใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวณชายแดน

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1717650348317605/