NEWS-ข่าว
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบงานสืบสวน อบถ.ภ.๓ ของ ภ.จว.๘ จังหวัด โดย ผบช.ภ.๓ เป็นประธาน วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๑ ) เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ /ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๓ พร้อมผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบงานสืบสวน อบถ.ตำรวจภูธรภาค ๓ ของ ตำรวจภูธรในสังกัดที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ อบถ.ภ.๓ ณ ห้องประชุม ๑ ภ.๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/996256810550915/