ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


แม้จะไม่มีความชำนาญ แต่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ตำรวจหมูสี โคราช ทำได้ครับ

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/995247277318535/