NEWS-ข่าว
เตรียมความพร้อม ตรวจติดตามประมวลผล โครงการประกวดการฝึก ภ.3 พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประมวลผลตามโครงการประกวดการฝึกฯ ประจำปี 2561 ของ ภ.3 ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/994117130764883/