NEWS-ข่าว
ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมคณะ เดินทางดูแบบอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อเป็นรูปแบบในการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๓ วันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๑) พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ และคณะ ได้เดินทางมาดูรูปแบบอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อเป็นรูปแบบในก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/980078415502088/