NEWS-ข่าว
การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่น ด้านปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ /ประธาน พ.ต.ต.สุรพล แก้วขาว ร​องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อิทธิพล นาคคำ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๓ พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ ร​องผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ และคณะกรรมการระดับ ภ.๓ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการจับกุมยาเสพติด ให้โทษ ณ ห้องประชุม ๓ ตำรวจภูธรภาค ๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/979934592183137/