NEWS-ข่าว
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด จังหวัดบัรีรัมย์ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เดินทางตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุป และมอบเงินบำรุงขวัญแก่ สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด โดยมี พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.อ.นรทิป โพยนอก ผบก.ร.23 พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด นายอำเภอบ้านกรวด ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ทหาร ให้การต้อนรับ ณ ด่านพรมแดนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/979934242183172/