NEWS-ข่าว
การประชุมเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน ภ.3 ครั้ง 4/2561 พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงานสอบสวน ภ.3 ครั้งที่ 4/2561 กับ ตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรภาค 3 โดย สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/979473758895887/