NEWS-ข่าว
การประชุมเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเงินกู้นอกระบบ กับหน่วยในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมผู้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเงินกู้นอกระบบกับหน่วยในสังกัด โดยมี รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 , รองผู้บังคับการตำรวจภูธรในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ศปอร. และ หัวหน้าสถานีตำรวจที่มีรายชื่อ ผู้มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้ตามกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ศปอร.ภ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/979473068895956/