NEWS-ข่าว
ผบก.อก.ภ.3 ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ . วันนี้ (15 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการฯ, ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1-6ฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมกำชับการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ณ ห้องประชุม 3 ตำรวจภูธรภาค 3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/978893462287250/