NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปราบปรามการค้างาช้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปัองกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 / รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 3 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร) และการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศงช.ตร) โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ. ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/976763399166923/