News
ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูล CRIMES พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 เป็นประธานในการประชุมการบันทึกข้อมูลคดีจราจร(การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ) ในระบบ CRIMES ณ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 3 , ผู้กำกับการกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมี สถานีตำรวจในสังกัด เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/964073933769203/