News
🙏🙏🙏 ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ เชิญข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเททอง หล่อพระ “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” พระพุทธรูปประจำหน่วยงานของ ตำรวจภูธรภาค 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จว.นครราชสีมา โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 08.49 น. ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะท้าวสุรนารี เวลา 08.59 น. พระสงฆ์นั่งปรก และเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.39 น. ประกอบพิธีเททองหล่อ จนเสร็จพิธี ในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมหรือพระเกจิคณาจารย์ และทรงสมณศักดิ์ ในพื้นที่ภาคอีสานที่ประชาชนเคารพนับถือ มานั่งปรก 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป โดยมีพระธรรมโสภณ (หลวงพ่อใหญ่) วัดสุทธจินดา จว.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมหรือพระเกจิคณาจารย์ ผู้ทรงสมณศักดิ์ อาทิ เช่น 1. หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จว.ชัยภูมิ 2. พระครูสุวิมล ภาวนาคุณ (อาจารย์จื่อ) วัดเขาตาเงาะฯ จว.ชัยภูมิ 3.หลวงปู่อุทัย วัดญาณสัมปันโน จว.นครราชสีมา 4. หลวงพ่อจอย ชินวํโส วัดโนนไทย จว.นครราชสีมา 5. ครูบาแบ่ง ฐานุตตโม วัดโตนด จว.นครราชสีมา 6. หลวงพ่อกัณหา สุกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จว.นครราชสีมา 7. หลวงปู่ไม อินทศิริ วัดป่าเขาภูหลวง จว.นครราชสีมา 8. หลวงพ่อเมียน กัลยาโน วัดบ้านจะเนียง จว.บุรีรัมย์ 9.หลวงปู่สมศักดิ์ พระราชวรคุณ บัณฑิโต วัดบูรพาราม จว.สุรินทร์ 10. พระครูวิสุทธิศรีลากร (หลวงปู่เส็ง) วัดปราสาทเยอใต้ จว.ศรีสะเกษ 11. หลวงปู่ฤาษีสมชาย วิจิตโต วัดสวนหินผานางคอย จว.อุบลราชธานี เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยจะนำรายได้ที่เหลือจากการดำเนินการทั้งหมด จัดเป็นตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการตำรวจ เพื่อนำดอกผลมาช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ ต่อไป ทางทีมงานได้จัดเตรียมเต๊นท์ 4 หลัง รองรับได้กว่า 500 ที่นั่ง โดยสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ VIP จอดรอบบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 🙏🙏🙏ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/963941857115744/